پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت حسابداري سرمايه گذاري ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
حسابداري سرمايه گذاري ها
دامنه کاربرد
موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد
شيوه هاي کسب منافع اقتصادي سرمايه گذاريها
انواع سرمايه گذاري
طبقه بندي سرمايه گذاريها
سرمايه گذاري جاري
سرمايه گذاري بلند مدت
طبقه بندي سرمايه گذاريها
دو شرط اصلي تعريف سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار
بهاي تمام شده سرمايه گذاريها
انعکاس به ارزش بازار
تعيين ارزش بازار اوراق سريع المعامله
مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
تعيين مبلغ دفتري سرمايه گذاريها
واگذاري سرمايه گذاريها

تصویر محیط برنامه